Тема

Дезърет Индъстрис

Дезърет Индъстрис е стопанско предприятие с нетърговска цел, притежавано и управлявано от Църквата, предназначено да осигурява заетост и да помага за икономическо възстановяване на хора в неблагоприятно икономическо състояние.

Вж. също Един втори шанс за бъдещето чрез Дезърет Индъстрис

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.