Тема

Дезерет

Древно наименование на медоносната пчела, сега е име на много стопанства и бизнес предприятия в района на Юта. Пчелният кошер е символ на трудолюбие и е част от печата на щата Юта.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.