Прозрения

Да даваш всичко от себе си за призованието си

Отчетът включва информация за това с колко проучватели на Църквата са се срещнали, за какво са говорили, какви са нуждите им. На тези срещи брат Стоян и мисионерите обсъждат по какъв начин могат да помогнат на тези хора да развият силна вяра и да имат желание да се кръстят. Обсъждат се и нуждите на новопокръстените.

Идеите как да се помогне на проучвателите на Църквата не остават само на думи. Брат Стоян присъства на толкова уроци, които мисионерите имат с нови хора, колкото е възможно за него. На тези срещи той е изключително полезен, защото може да отговаря на въпроси и да свидетелства за вярата си.

Брат Стоян помага на мисионерите и като раздава покани за безплатните уроци по английски език, които те предлагат. Той редовно се включва и в организирането на ежеседмичната семейна домашна вечер за несемейни младежи, провеждаща се в сградата на клон София.

Брат Стоян казва, че няма по-важно нещо от това хората да научат за Евангелието на Исус Христос и да бъдат истински щастливи чрез него. 

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.