Съобщения за медиите

Дарение на центрове за деца

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) направи дарение на петте центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, включени в Комплекс за социални услуги Св. Св. Константин и Елена - Пловдив. Всеки един от центровете получи по един велоергометър и една бягаща пътека.

Благодарение на дарените от Църквата фитнес уреди децата и младежите от центровете ще имат възможността да правят повече физически упражнения, които ще подобрят здравословното им състояние.

Закриващата церемония за хуманитарния проект се проведе на 5 юли 2017 г. Църквата беше представлявана от старейшина и сестра Хенсън – хуманитарната двойка за страната и Бони Недялкова в качеството на преводач. Представител от Община Пловдив беше Веселина Ботева - Директор на ДирекцияСоциална политика”, която връчи благодарствено писмо към хуманитарните служби на Църквата

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.