Съобщения за медиите

Църквата дари компютри на образователен център „Яника“ в София

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни дари 10 лаптопа на образователен център „Яника“, гр. София. Центърът вече почти десет години работи с деца и младежи с увреден слух. Неговата мисия е „да полага специални грижи за специални деца“.

    

На 23.11.2018 г. Красимир Коларов, председател на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в България, заедно със семейство Бринкерхоф, хуманитарната двойка за страната, гостуваха на образователен център „Яника“ за закриване на хуманитарния проект. Представителите от Църквата наблюдаваха индивидуалната и групова работа на терапевтите, които общуваха с децата ту с обикновен, ту с жестомимичен език.       

                                                                       
Основател и управител на центъра е Таня Димитрова. Тя работи с още двама слухово-речеви терапевти Никол и Катерина. Досега центърът е помогнал на повече от 70 деца с кохлеарни импланти и слухови апарати да се социализират и адаптират в масовите детски градини и училища.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.