Съобщения за медиите

Дарение на дом за възрастни хора

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари две професионални перални машини на Дома за възрастни хора в Старозагорските минерални бани.

Закриващата церемония по случай хуманитарния проект се проведе на 24 октомври 2017 г. Църквата беше представлявана от старейшина и сестра Хенсън – хуманитарната двойка за страната, старейшина Андерсън – президент на кворума на старейшините в клон Стара Загора със своята съпруга, и Бони Недялкова в качеството на преводач.

Илия Александров, директор на дома, изрази сърдечните си благодарности за направеното дарение.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.