Съобщения за медиите

Дарение за фондация „Трета възраст” в Русе

Социален център „Трета възраст”, гр. Русе получи като дарение фризер, два апарата за изследване на кръвна захар и два апарата за измерване на кръвно налягане като дарение от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Инициатор на хуманитарния проект беше сестра Иймс – бивш мисионер от Църквата.

Закриващата церемония по случай направеното дарение се проведе на 30 август 2013 г. Там присъстваха президент Уилстед – президент на Българска  софийска мисия, неговата съпруга, хуманитарната двойка старейшина и сестра Стъц, директорът на социалното заведение, персоналът и шестдесетте обитатели.

Президент Уилстед даде интервю за местния вестник, в което посочи, че мисията на Църквата е да помага на хората в нужда по целия свят. Той също така подчерта, че до този момент Църквата е реализирала 270 хуманитарни проекта в България.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.