Съобщения за медиите

ДАРЕНИЕ ЗА ЕВРЕЙСКИ ЦЕНТЪР „ХАБАД“

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари компютри, принтер, офис оборудване и телефонна система на център „Хабад“ в София, служещ като административен офис на еврейските клонове в България. Предоставените устройства ще се използват за административна работа и обучение на ученици.

Церемонията за закриване на хуманитарния проект се проведе на 21 декеммври 2015 г. в сградата центъра. Представители от Църквата бяха президентът на Българска Софийска мисия - президент Баркли и неговата съпруга, Красимир Коларов – председател на Църквата за България и старейшина и сестра Цорн - хуманитарната двойка за страната. Равин Йосеф Саломон благодари на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни за оказаната подкрепа.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.