Съобщения за медиите

Дарение за бежанци

През месец август 2017 г. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) направи дарение на над 700 бежанци и търсещи закрила в териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския Съвет в град София.

Дарението включваше хранителни продукти, хигиенни продукти и облекла, които бяха раздадени на нуждаещите се от Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.