Съобщения за медиите

Дарение за Асоциация „Да съхраним жената“

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари шевни машини, бюра, диван, пейка и музикални инструменти на Асоциация „Да съхраним жената“ - Варна. Организацията осигурява подкрепа на жените в процеса на тяхното образование, обучение, професионална ориентация и реализация, духовно развитие и участие в управлението.

Тържественото откриване на оборудваната чрез дарението нова база на Асосиацията се проведе на 21 юни 2017 г. Църквата беше представлявана от старейшина и сестра Хенсън – хуманитарната двойка за страната, Бони Недялкова и двама мисионери. Д-р Йорданка Ненчева –  управител на организацията, изказа сърдечната си благодарност към Църквата и покани старейшина Хенсън да говори пред гостите.

Старейшина Хенсън сподели, че е било чест за хуманитарните служби на Църквата да подкрепят организация с подобна благородна кауза. Той изрази признателност към Д-р Ненчева за нейното усърдие и отдаденост към Асосиацията, както и към общинските и държавни ръководители за подкрепата. 

На събитието присъстваха Коста Базитов - заместник кмет и Петър Манчев - заместник областен управител.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.