Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Големи събирания на членове на Църквата

Скъпи братя и сестри,

Във връзка с наскорошното съобщение за промяна относно присъствието на общата конференция през април 2020 г., ви предоставяме следните насоки, свързани с големи събирания на членове на Църквата.

Взимайки предвид съвета на правителствени, църковни и медицински ръководители по целия свят и според нашите лични впечатления от молитви, отлагаме конференциите на кол и тези за ръководители, и други големи събирания в райони на Църквата, в които причинената от вируса COVID-19 болест се явява като затруднение. Тези райони са:

  • Азия

  • Азия Север

  • Европа

  • Източна Европа

  • Всички области в САЩ и Канада

Тези временни промени ще са валидни от 16 март 2020 г. Големите събирания в други области на света могат да се състоят както обикновено, освен ако не е посочено друго от областните президентства, които се съветват с ръководителите си.

По отношение на ежеседмичните неделни събрания, дейности и други събрания, членовете трябва да следват съвета на своите местни ръководители, които ще получават напътствие по обичайния начин.

С развитието на тази постоянно променяща се ситуация, ние ще ви предоставяме допълнително напътствие по този въпрос.

Искрено Ваши,

Първото президентство и Кворумът на дванадесетте апостоли

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.