Съобщения за медиите

В ДУХ НА ДОБРОНАМЕРЕНОСТ И ПРИЯТЕЛСТВО 

 Членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни /мормони/ от клон София често стават свидетели на посещения от проучватели в сградата си, намираща се на ул. „Марин Дринов“ №21. На 1 декември 2015 г. Църквата в София отвори врати и посрещна 23-ма студенти от трети курс на Университета по библиотекознание и информационни технологии /УниБИТ/ в град София, съпроводени от своята преподавателка  по история на религиозните общности, проф. д-р Жоржета Назърска.  Тяхното посещение беше с учебна цел - запознаване с културни и религиозни институции.  

В залата за причастие гостите бяха посрещнати от президента на Българска Софийска мисия Майкъл Баркли, който ги поздрави с добре дошли  и изказа радостта и задоволството си от гостуването им.

 Георги Кралев, първи съветник в Българска Софийска мисия, разказа на  студентите за възникването, историята и учението на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Гостите гледаха и откъс от филма „Запознайте се с мормоните“, който наскоро бе разпространен чрез You Tube  и който запознава с живота,  ценностите и целите на членовете на Църквата.

Детелина Чобанова, член от клон София, разказа, че днес, 185 години след  възстановяването си, Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни има над 15 милиона членове по целия свят. Съществуват 148 действащи храма върху пет от континентите, които са предназначени за извършването на специални обреди както за живи, така и за мъртви. Както цитира апостол Павел: „Иначе, какво ще правят  тия, които се кръщават заради мъртвите? Ако мъртвите никак не се възкресяват, защо се и кръщават заради тях?“ /1Кор.15:29/.                                                                                                                           

Студентите научиха и за благотворителните програми на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в България и по целия свят, реализирани основно чрез сътрудничество с Червения кръст.                                                                                                                               

Много интригуващо за гостите беше представянето на мисионерите, служещи в София - момчета и момичета, посвещаващи по две години от младежкия си живот, за да проповядват Евангелието на Бог далеч от родината си. Впечатлени бяха и от факта, че през тези две години мисионерите живеят на собствена издръжка.  

           Гостите задаваха въпроси, водеха си записки, пожелаха да видят басейна за кръщение и разгледаха  всички зали, стаи, офиси и библиотеката. Когато посетиха стаята за храмова работа и семейна история, старейшина Шарп им разказа за начините на издирване на информация за нашите починали предци. Той сподели, че можем да се свържем завинаги с тях в светите Храмове, като обясни, че това дело вършим по волята на Нашия Създател и цитира старозаветния пророк Малахия, глави 4: 5-6.

            Срещата завърши с обща снимка на гости и домакини пред сградата на Църквата. Посещение на студентите от УниБИТ – град София, постави началото на едно бъдещо дългосрочно взаимно опознаване,  сближаване и сътрудничество за популяризиране и утвърждаване на възстановеното Евангелие на мира в България.  

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.