Тема

Възстановяване

Повторното организиране на древната църква и Евангелието на Исус Христос в съвременната епоха, според както е разкрито от Бог на Джозеф Смит и на пророците, които го наследяват като президенти на Църквата. Терминът „възстановено евангелие” се използва, за да изтъкне неговото възстановяване такова, каквото е било в новозаветни времена.

Вж. също Джозеф Смит и Възстановяването

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.