Съобщения за медиите

Временни промени в храмовото служение по света

Промените влизат в сила от 16 март 2020 г. и се отнасят за всички храмове по света

Fort-Collins-Colorado-Temple-bg.jpg
Храмът във Форт Колинс, Колорадо2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
  

На 13 март 2020 г. Първото президентство и Кворумът на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни изпратиха това писмо до членовете на Църквата по света.

Скъпи братя и сестри,

Бързо променящите се опасни за здравето обстоятелства по света са в основата на все по-сериозни притеснения. Много страни са въвели ограничения, които налагат временното затваряне на редица храмове. Докато с молитва се опитвахме да разберем как да се намери баланс между тези ограничения и нуждата да се извършва храмова работа, решихме да направим описаните по-долу временни промени, които влизат в сила от 16 март 2020 г. и се отнасят за всички храмове по света.

Там, където според въведените от държавното управление или други институции ограничения по отношение на събиранията с обществена и/или религиозна цел е забранена храмовата дейност, временно се преустановява извършването на обреди за живите, а също и за починалите чрез заместник.

Там, където според въведените от държавното управление или други институции ограничения храмовата дейност не е забранена, в зависимост от възможностите и с предварително записване ще се извършват само следните храмови обреди за живите: запечатване на съпруг и съпруга, запечатване на дете към родители, лични първоначални обреди и лично надаряване. Временно няма да се извършват храмови обреди за починалите чрез заместник.

Всички сгради за настаняване на посещаващите храма ще бъдат затворени.

Членовете на Църквата ще получат насоки кога могат да се записват за обреди за живите. Храмови служители ще се свържат с тези, които вече са се записали.

Във всички храмове ще бъдат предприемани мерки за ограничаване на риска от разпространяване на заразата, включително намаляване на броя на храмовите служители, ограничаване на броя на гостите при обреди за живите и следване на насоките при общуване с тези, които участват в обредите.

На храмовите президентства ще бъде предоставена допълнителна информация, а ако е необходимо, ще бъдат направени допълнителни промени.

С голямо нетърпение очакваме времето, когато храмовете отново ще могат да работят напълно и да предоставят благословиите на храмовата работа на членовете и техните предци.

Искрено ваши,

Първото президентство и Кворумът на дванадесетте апостоли

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.