Тема

Висш съвет

Група от 12 мъже, призовани да ръководят дейността на Църквата в даден кол. Тези висши съветници работят под ръководството на президента на кол и помагат при обучението и ръководството на служители на кола и изпълнението на програми. Висшият съвет също действа като дисциплинарен съвет в случаи, когато сериозен грях може да постави под въпрос членството на член на Църквата.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.