Тема

Висш свещеник

Отговорен сан в Мелхиседековото свещеничество. Достойни мъже членове на Църквата стават висши свещеници, когато са призовани да служат в президентство на кол, във висш съвет или епископство или когато изрично са определени за това от президента на кол. Много мъже мормони са висши свещеници и не получават официално обучение за ръкополагане в този сан.

Всеки кол има един кворум на висшите свещеници. Президентството на кол е също президентство на този кворум. Във всеки район висшите свещеници са организирани в група на висшите свещеници.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.