Съобщения за медиите

Вече е наличен първият том на „Светии“

Официалната история на светиите от последните дни, публикувана на 14 езика

       

Първият том на една нова поредица книги за основни събития в ранната история на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни ще е на разположение на читателите от вторник, 4 септември 2018 г. Четиритомната история, озаглавена „Светии: Историята на Църквата на Исус Христос в последните дни“ включва автентични истории за пионерите, които са изградили Църквата по света.        

Когато бъдат готови всички четири тома, те ще обхванат период от ранната история на Църквата от преди Първото видение до днешно време.

Първият том на „Светии“, с подзаглавие „Знамето на истината“, разказва историята на Възстановяването, започвайки през 1815 г. с детството на Джозеф Смит и приключва със служението на светиите от последните дни в храма в Наву през 1846 г. преди преселението им на запад.

„Докато четете, ще откривате нови прозрения и нов смисъл, дори и в истории, които вече сте чували – каза старейшина Куентин Л. Кук от Кворума на дванадесетте апостоли по време на едно пролетно духовно послание на 12 юни 2018 г. в Университета Бригъм Йънг – Айдахо в Рексбърг, Айдахо. „Светии“ ще ни помага да спазваме заветите, като обогатяваме спомените си. Ще ни помага винаги да помним какво е направил за нас Спасителят“.

Историци на Църквата са проучили и написали всеки от томовете под ръководството на Първото президентство.

Църковното издание е налично на следните 14 езика: себуански, китайски, английски, френски, немски, италиански, японски, корейски, португалски, руски, самоански, испански, тагалог и тонгански.

Читателите могат да намерят съдържанието на страницата в Интернет за църковна история и в раздела за история на Църквата в приложението Евангелска библиотека. Освен това, седем глави от първия том са публикувани в списанията на Църквата „Ensign“ и „Лиахона“.

Проектът представлява третия път, когато Църквата публикува многотомна история. Джозеф Смит започва да пише първата история на Църквата през 30-те години на 19-и век, която бива публикувана за първи път през 1842 г. Втората история е публикувана през 1930 г. от историка на Църквата Б. Х. Робъртс, преди броят на членовете на Църквата да достигне 1 милион.

Днес Църквата има над 16 милиона члена по целия свят. Те живеят в почти всяка страна и говорят на много езици.

Томът, който се състои от 586 страници, е разделен на 46 глави, които са лесни за четене. „Светии“, официална история на Църквата, включва най-новите исторически проучвания и източници, които може да не са били на разположение, когато са били публикувани предишните книги.

Том втори на „Светии“, с подзаглавие „Никоя нечестива ръка“ обхваща трудностите на светиите при събирането в Западните Съединени щати и приключва с освещаването на храма Солт Лейк през 1893 г. Том трети, „Смело, величаво и независимо“, набляга на световния растеж на Църквата и приключва с освещаването на храма в Берн, Швейцария, през 1955 г. Том четвърти, „Прозвучало във всяко ухо“, отвежда читателите до недалечното минало, когато има храмове по целия свят.

Поредицата от четири тома е предназначена да е привлекателна както за младежите, така и за възрастните читатели. Съдържанието е подкрепено от исторически източници. Читателите ще намерят бележки в края на книгата с препратки към архиви на Църквата и допълнителни източници, включително допълващи съчинения и видео материали.

„Насърчаваме ви да я прочетете, вярвайки, че тя ще ви помага при разбирането на Божия план, като видите колко милостив е бил Господ, устоявате с вяра в добри и лоши времена, придобивате Христово съпричастие към другите и спазвате заветите, водещи ви към възвисяване“ – казва старейшина Кук.

На 9 септември старейшина Кук ще проведе „Лице в лице“ за непълнолетни младежи относно „Светии“. Събитието ще се излъчва на живо от Наву.

За повече информация, посетете saints.lds.org.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.