Нова история

Вечер за несемейните младежи всяка седмица

Провежданите семейните вечери укрепват вярата на младежите и им помагат да израстват. Прекарвайки време един с друг, приятелството между тях се засилва. Младежите канят на тези мероприятия и свои приятели, които не са членове на Църквата и по този начин те могат да се запознаят по-добре с нея.

Всеки младеж, който желае да участва в семейните вечери, може да се обърне за повече информация към своя клонов президент, за да разбере в кой ден и час от седмицата се провеждат. На всички е обещано прекрасно преживяване.

 

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.