easter-message-bg.jpg
Съобщения за медиите

Великденско послание на Първото президентство 2021 г.

От Първото президентство

По време на тези великденски празници с благодарност отбелязваме Възкресението на нашия Господ и Спасител Исус Христос. С радост оповестяваме и тържествено свидетелстваме, че благодарение на Исус Христос всички ще живеем отново.

Централно място във вечния план на Бог заема мисията на Неговия Син Исус Христос. Той е дошъл, за да изкупи Божиите чеда. Чрез Единението на Спасителя възкресението и безсмъртието се превръщат в реалност за всички, а вечният живот става възможен за тези, които са достойни. Исус заявява:

„Аз съм възкресението и животът. Който вярва в Мене, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре вовеки“ (Йоан 11:25–26).

Да благодарим на Бог за Единението на Исус Христос и за Неговия дар на възкресението!

Първото президентство:

Ръсел М. Нелсън

Далин Х. Оукс

Хенри Б. Айринг

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.