Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Великденско послание на Първото президентство, април 2019 г.

Той възкръсна! (Матей 28:6) Това е славното послание на Великден и така важното напомняне за победата на Исус Христос, Синът Божий.

Спасителят е възкръснал, ние също ще възкръснем. Той е страдал, за да може да ни подкрепя във всички наши изпитания. Платил е откупа за нас, чедата на Небесния Отец, за да можем да бъдем спасени от смъртта и греха.

Живата надежда“ (1 Петър 1:3), която ни се дава чрез възкресението, е нашата увереност, че смъртта не е краят, а необходима стъпка от тленността към безсмъртието. Всички ние трябва да възхваляваме Бог за гарантираното възкресение, което прави нашите земни раздели временни и ни дава надеждата и силата да продължаваме напред.

Благодарим на Бог за Неговия Син, за Неговата мисия в земния живот и за Неговото служение като възкресен Господ. Свидетелстваме, че Исус е Христос, Синът на Живия Бог. Той е наш Създател, Спасител и Изкупител, наш Застъпник пред Отца и Избавител. Един ден Той ще се завърне да управлява и царува като Цар на царете и Господ на господарите.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.