Последни новини

Вдъхновяващ концерт в група Хасково, клон Стара Загора

Прекрасен концерт се състоя на 16.06.2013 г. в сградата на група Хасково, клон Стара Загора на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

Между всички химни, включени в програмата, членове на Църквата четяха предварително определени стихове от Светите писания, с които запознаваха слушащите с теми от Евангелието. Говореше се за важността на вярата в Исус Христос, покаянието, кръщението, както и за възстановеното Евангелие в наши дни. Светият Дух свидетелстваше силно в сърцата на присъстващите за истинността и важността на всичко чуто. Бяха укрепени вяра, надежда и решителност да се следва Спасителя. Водещият, брат Димчо Димитров, се постара всичко да изглежда изключително тържествено и да премине по най-добрия начин.

Преди началото на концерта на всички беше сервирана вкусна вечеря, по  време на която членове и приятели на Църквата прекараха прекрасно време опознавайки се и говорейки си помежду си за различни неща.

Всички присъстващи на концерта – членове, приятели и новодошли, останаха очаровани и отнесоха в сърцата си едно незабравимо преживяване.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.