Тема

Брак в храма

Членовете на Църквата вярват, че браковете, сключени в храма са „запечатани”, тоест благословени да продължат във вечността. Представата, че семейството може да продължи да съществува след физическата смърт като съзнателна и изпълнена с обич единица, запазила брачното партньорство и отношенията родител-дете, е едно от основните вярвания на членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

След като двойката е бракосъчетана и запечатана в храма, всички деца, които се родят след това от тази двойка, са вече запечатани за тях при раждането си. Ако има деца, родени преди запечатването, тези деца могат по-късно да участват в храмово запечатване със своите родители. Осиновените деца също имат възможност да бъдат запечатани с осиновилите ги родители.

Представата за вечните семейства произлиза от Светите писания и от съвременни откровения. Например в Новия завет в Матея 16:19 са записани думи на Исус към апостол Петър: “Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата”. В Църквата счита думата „връзвам” е равнозначна на „запечатвам”.

Според изследване, цитирано в статия от 2000 г. във вестник Лос Анжелис Таймс се казва, че „в епохата на разводите, бракосъчетанията, сключвани в храмовете на мормоните, са изключително трайни” със само 6 процента разводи. Друго проучване, публикувано в списание Demography Magazine, прави следното заключение -- при членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, които се бракосъчетаят в храм на Църквата, има най-малка вероятност да се разведат спрямо всички други американци.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.