Тема

Брак

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни вярва, че бракът е свещен и е постановен от Бог преди основаването на света. Това учение е изложено в един документ на Църквата, наречен „Семейството: прокламация към света“. То гласи:

„Семейството е постановено от Бог. Бракът между мъжа и жената е съществен елемент в Неговия вечен план. Отредено е децата да се раждат в рамките на брачната връзка и да бъдат отгледани от баща и майка, които изцяло почитат брачните завети“.

За светиите от последните дни бракът е вечен. Връзката между съпруга и съпругата не трябва да приключи със смъртта. Тази дългосрочна перспектива обяснява причината, поради която Църквата набляга на брака и семейните взаимоотношения. Храмовите обреди, неделното богослужение, социалните дейности и материалните ресурси са насочени към благосъстоянието на семейството. Мормонската общност е толкова силна, колкото са домовете й. Семейството заема централна място и в обществото.

От хилядолетия силните семейства служат като основната институция за предаване на морални ценности и традиции на бъдещите поколения, като така се поддържа съществуването на цивилизацията. Силните, стабилни семейства, ръководени от баща и майка, са котвата на обществото. Но не всеки избира или има възможността да сключи брак. Всяко семейство изглежда различно, а обществото бива укрепено винаги, когато хората започнат да се грижат за тези, които са под опеката им.

Бракът е много повече от договор, който узаконява чувствата и задълженията между един мъж и една жена. Той е създаден и с цел да помогне на родителите да отгледат деца и да ги научат да бъдат отговорни възрастни. През всички епохи всички видове правителства са признавали брака за важен при опазването на социалната стабилност и продължаването на живота.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.