Тема

Благосъстояние и разчитане на собствени сили

Целта на програмата по благосъстоянието на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е да се грижи за нуждаещите се, като в същото време обучава на принципи, които ще позволят на нуждаещите се хора да станат самообезпечаващи се и да запазят своето самоуважение. Програмата също дава възможност на всички други членове на Църквата да служат — изпълнявайки заповедите, които Исус Христос е дал — да хранят гладните, да подслоняват странника, да обличат голите и да посещават болните.

Скоро след организирането на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни през 1830 г., нейните ръководители създават складове на епископа, места, където жито и други стоки, дарявани от доброжелателни членове, се съхраняват и разпределят в помощ на нуждаещи се членове. През април 1936 г. Църквата официално организира програмата по благосъстоянието, за да помогне на членовете, страдащи от унищожителните последици на Голямата депресия. Днес тази програма по благосъстоянието се е разпростряла по цялата земя и помага на хора от всички вероизповедания.

  • Програмата по благосъстоянието се финансира чрез дарения от членове на Църквата. Една неделя в месеца членовете на Църквата се въздържат от две хранения и даряват на Църквата сумата, която биха похарчили за храна.
  • Нуждаещите хора се определят от ръководителя на местната конгрегация (епископ) със съдействието на президентката на Обществото за взаимопомощ — жена от конгрегацията, която служи като ръководител на женската организация. Размера на конгрегацията се поддръжа до няколко стотин души, за да могат местните ръководители да познават хората си.
  • На места, където живеят много членове на Църквата, възможностите на програмата по благосъстоянието могат да бъдат значителни. На Уелфеър скуеър, намиращ близо до централата на Църквата в Солт Лейк Сити, щата Юта, тези възможности са най-добре развити. Сградите на площада включват консервна фабрика, млекопреработвателна фабрика, епископски склад, магазин за стоки втора употреба, център за търсене на работа и силози, където се съхраняват пшеница и други житни култури.
  • Епископските складове често биват определяни като супермаркети без каси. Храна и домашни потреби се дават на хората, които не могат да си ги позволят, и които имат писмена заявка, подписана от тяхния местен епископ. На получателите на стоки често се дава възможност да работят за това, което получават, в границите на техните възможности. Изградени са 129 епископски склада по целия свят.
  • В центровете за търсене на работа хората могат да получат обучение за работа, да се научат как да пишат по-добри автобиографии и да намерят предложения за работа. Има 259 такива центъра по света.
  • Дезърет индъстрис е организация с нетърговска цел, която помага при подготовка и обучение за работа и ръководи магазини за стоки втора употреба. Тези магазини са отворени за всички.
  • Семейните служби на Църквата е частна организация с нетърговска цел, която осигурява съветване, услуги по осиновяване, групи за подкрепа на възстановяващи се от пристрастявания и подкрепа на хора със социални, емоционални и духовни трудности.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.