Тема

Библиотека за църковна история

Библиотеката за църковна история има за цел да запазва и споделя историята на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Сградата отваря врати през юни 2009 г. и оттогава е приела хиляди хора, интересуващи се да научат повече за историята на вярата и нейните членове.

Сградата е разположена на площ от 21 000 кв. метра и има 5 етажа, включващи обществена библиотека, читалня и складово пространство за следните исторически сбирки:

  • 270 000 книги, брошури, списания, ръководства и т.н.
  • 240 000 автентични, непубликувани писмени документи (записки, дневници, писма, протоколи и т.н.)
  • 3,5 милиона патриархални благословии за членове на Църквата
  • 13 000 снимки
  •  23 000 звукови и видео записи

Някои от тях са налични за ползване в обществената библиотека, други се намират в архивни складови помещения и са на разположение на посетителите в читалнята. Посетителите често ползват такива материали при проучването на някоя книга или научна публикация. Други използват Библиотеката за църковна история да научат повече за своите предшественици мормони или за историята на Запада.

Изключителната сграда разполага с два вида архивни складови помещения, предназначени да запазят историческите документи. Има 10 основни хранилища, в които се поддържа температура 13 градуса по Целзий и относителна влажност 35 процента. Има също две специални хранилища, в които се поддържа температура от минус 20 градуса по Целзий, предназначени за цветни филми, фотографии и архиви от особена важност за Църквата.

Освен местата за обществен достъп и хранилищата, новата сграда разполага с помещения за съхраняване, разработване на сбирките и изследвания. Църковните усилия за съхраняване обхващат 300 до 500 книги и документи и 3 000 до 4 000 аудиовизуални записа всяка година. Работещите по разработка на сбирките приемат и каталогизират от 500 до 700 нови артикула всяка година, включително 6 000 публикации. Новата сграда също има място за офиси за работещите там и за доброволци, които отговарят за историческите забележителности, за интернет страниците и за издания от типа на The Joseph Smith Papers.

Сградата на Библиотеката за църковна история е получила сребърен сертификат по програмата Отличили се проекти по енергийна ефективност и околна среда (LEED). За да заслужи това „зелено” отличие, една сграда трябва да използва по-малко топлина и електричество, да повече гледки чрез поставяне на прозорци близо до работните места, да бъде близо до обществен транспорт, да използва материали, които са местно производство, които се рециклират или създават по-малко вредни за здравето газове.


 

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.