Съобщения за медиите

Апостол Ръсел М. Нелсън посещава  България

Старейшина Ръсел М. Нелсън от Кворума на дванадесетте апостоли ще пристигне в България, за да почете 25-та годишнина от освещаването на страната за проповядването на Евангелието на Исус Христос. Старейшина Нелсън ще бъде придружен от своята съпруга Уенди Нелсън и от старейшина Рандал К. Бенет от Седемдесетте и съпругата му Шели Бенет.

Всички членове и приятели на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни са поканени на специалното духовно събрание на 30 май 2015 г. от 14:00 ч. до 16:00 ч. в гр. София, хотел Балкан, на адрес пл. Св. Неделя 5.

История на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в България

В началото на 1990 г. все още не съществува официално регистрирана организация на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в България. По това време Мисия Австрия Виена Изток, ръководена от президент Денис Нюиншуандър, отговаря за установяването на вероизповеданието в България. Старейшина Ръсел М. Нелсън от Кворума на дванадесетте апостоли отговаря за Църквата в Източна Европа от 1985 г. до 1990 г.

По време на този период Апостол Ръсел М. Нелсън, президент Денис Нюиншуандър и президентът на Област Европа Старейшина Ханс Б. Рингър често посещават страните от Източна Европа и играят ролята на пратеници до новосъздадените правителства. В желанието си да помогне на българския народ и с надеждата да установи Църквата в България, апостол Нелсън първо пита българското Правителство с какъв вид
служба Църквата може да помогне на българите. Отговорът е изненадващ, но прост – осем учители по английски език.

На 13 февруари 1990 г. под тихо падащия сняг в спокойната гора на Софийския парк на свободата се събират група светии. Старейшина Нелсън казва молитва за освещаване на България за проповядване на Евангелието. Благославя българската земя за по-добри дни, в които нацията да се развива в мир – политически, икономически и социален. 

Прочетете цялата освещаваща молитва тук -  http://textuploader.com/x3g1
Повече за апостол Ръсел Нелсън - https://www.lds.org/church/leader/russell-m-nelson?lang=eng

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.