Тема

Аборт

Църквата на Исус Христос на Светиите от Последните Дни вярва в святостта на човешкия живот. От това следва, че Църквата се противопоставя на извършването на аборт по желание, с цел удобство в личния или обществения живот, и съветва своите членове да не се подлагат на такива аборти, да не ги извършват, да не ги насърчават, да не плащат за тях и да не ги уреждат.

Църквата счита, че нейните членове могат да направят възможни изключения, когато:

  • Бременността е настъпила след изнасилване или кръвосмешение, или
  • Компетентен лекар определи, че за живота или здравето на майката има сериозна опасност, или
  • Компетентен лекар определи, че зародишът има сериозни дефекти, които няма да позволят на новороденото да живее след раждане.

Църквата учи своите членове, че даже тези изключения не оправдават автоматично аборта. Абортът е много сериозен въпрос и трябва да се предприема само след като засегнатите лица го обсъдят със своите местни църковни ръководители и след като след лична молитва получат убеждение, че такова едно решение е правилно.

Църквата нито одобрява, нито се противопоставя на законопроекти или публични демонстрации във връзка с аборта.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.