Тема

Аароново свещеничество

Това е по-низшето от двете нива или порядъка на свещеничеството в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Аароновото свещеничество се дава на верни мъже членове на Църквата на възраст над 12 г., като всеки мъж се ръкополага индивидуално чрез полагане на ръце. Ръкоположените по този начин мъже се считат за „носители” на свещеничеството; повечето мъже и момчета, членове на Църквата, са носители на свещеничеството.

Съществуват три нива или сана в Аароновото свещеничество: дякон, учител и свещеник. Обикновено дяконите са на възраст от 12 до 14 г., учителите са на възраст от 14 до 16 г., а свещениците на възраст от 16 до 18 г. За мъжете, които се присъединяват към Църквата на възраст над 18 г., не е необходимо да минават през всеки сан и по принцип започват като свещеници.

Носителите на Аароновото свещеничество подготвят и раздават причастието на членовете на Църквата по време на неделно богослужение, помагат при посещения в домовете на членове на Църквата, приемат дарения за бедните и изпълняват други задължения за служба. Името Аароново свещеничество произлиза от Аарон, братът на Моисей в Стария завет.

Вж. също: Мелхиседеково свещеничество, Свещеничество

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.