Съобщения за медиите

 „Отворени врати“ в клон Сливен

Инициатива „Отворени врати” се проведе в клон Сливен на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) на 13 юни 2015 г. от 15:30 часа до 19:00 часа.

В сградата на клона бяха предварително организирани 5 информационни центъра за запознаване на жителите на града с учениятата, целите и хуманитaрните проекти на Църквата. Членове и мисионери, служещи в града, обясняваха и отговаряха на въпроси, карайки посетитерите да се чувстват комфортно.

В първия център посетителите имаха възможността да научат повече за Спасителя Исус Христос и Неговата мисия, служба и жертва. Запознаха се с начина, по който Той е организирал своята Църква. Той е ръкоположил апостоли, които са притежавали силата на свещеничеството, нужна им да извършват спасителните обреди. Също така се обясненяваше относно пророка Джозеф Смит, който бил избран Бог за да възстанови Неговата истинска църква на Земята след Голямото вероотстъпнечество.

Във втория познавателен център посетителите се запознаха със Светите писания -Библията със Стария и Новия завет и Книгата на Мормон – още едно свидетелство за Исус Христос. Тук можеше да се разбере начинът, по който пророкът Джозеф Смит превел Книгата на Мормон, съдържаща пълнотата на Евангелието. Разкриваше се накратко съдържанието и: историята на пророка Лехий, напускащ със семейството си Ерусалим и заселващ се на американския континент по заповед на Бог; животът и служенито на неговите потомци и върховното събитие - посещението  на възкръсналия Спасител Исус Христос.

Tретият център представяше Храмовете на Църквата и значението им за спасението на светиите.

Пезидентът на клон Сливен Хориц показа своето родословно дърво, нужно за извършването на спасителните обреди за предците му в светите Храмове.

Четвъртият информационен център представи Хуманитарната дейност на Църквата в България чрез прожектиране на слайд шоу за дарения и дейности, включително изработването на юрганчета за Домове за сираци. Сестра Хориц, съпругата на президента на клона, шиеше на машина бебешки юрганчета по време на събитието.

В петия център бяха подготвени почерпки и студени напитки от сестрите на клона на Църквата и специално "Суши" от сестра Хориц, която е японка по националност.

Чрез проведеното мероприятие посетителите имаха възможността да се запознаят с различни аспекти от вярата на светиите от последните дни и как те ги мотивират да вършат добро на всички хора.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.