Тема

Информация за права и употреба на (Обновено на 21.02.20112)

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

Чрез ползването на този сайт, вие се съгласявате с условията, описани по-долу. Ако не сте съгласен с някое от тези условия, не ползвайте този сайт. Запазваме си правото да променяме тези условия по всяко време, затова, моля, проверявайте за промени всеки път, когато ползвате сайта. Ако продължавате да ползвате сайта след промяна на условията, това означава, че сте съгласни с направените промени.

ЛИЦЕНЗИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Този сайт е собственост и се поддържа от Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Всички материали на този сайта (включително изображения, текстове, икони, данни, медийни материали и обща информация) са наша собственост или са лицензирани от нас. Вие можете да разглеждате, теглите и разпечатвате материали от този сайт само за ваша лична, некомерсиална употреба, освен ако не е посочено друго. Освен това материалите могат да бъдат възпроизвеждани от медиите за целите на традиционното масово уведомяване, освен ако не е посочено друго. Освен това материалите могат да бъдат възпроизвеждани от медиите за целите на традиционното масово уведомяване, освен ако не е посочено друго. Не можете да качвате материали от този сайт в друг интернет сайт или компютърна мрежа без наше позволение. Не можете да препращате или разпространявате материали от този сайт в други сайтове. Не можете да използвате този сайт или информация на този сайт (включително имена и адреси на хора, които са дали информация), за да продавате или рекламирате продукти или услуги, да консултирате клиенти или за каквито да било други комерсиални цели.

Въпреки написаното по-горе, ние си запазваме правото да откажем, отнемем или ограничим ползването на съдържание на този сайт, включително възпроизвеждането на негово съдържание. Не е наша отговорност да определяме какво е „честна употреба” за хора, които искат да използват материали от този сайт. Това остава отговорност на потребителя. Освен това ние не сме задължени да даваме допълнителна информация за източниците, нито да гарантираме, че материалите не са подменени. Тази отговорност също остава за потребителя. Обаче Църквата си запазва правото да предотвратява посегателство над материалите си и да интерпретира „честна употреба” в съответствие със закона.

КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ

Вие се съгласявате, че няма лично, или като част от колективно усилие, да качвате или публикувате информация на този сайт, която може да се окаже обидна или да навреди на някой от посетителите, нито, че ще се представяте за друг човек с цел да скриете самоличността си или да въвличате друг в такова действие. Вие се съгласявате да не правите нищо, което да попречи на потока на данни от и към този сайт, да повлияе на услугата или работата на този сайт или да заобикаляте някой от начините за контрол или правила за употреба, които сме поставили. Разбирате, че резултатът от вредни и обидни действия може да доведе до отмяна на вашите права да ползвате този сайт и правни действия срещу вас.

СВЪРЗВАНЕ

За ваше удобство, този сайт може да съдържа линкове към интернет сайтове, поддържани от други. Тези сайтове не са поддържани или контролирани от нас, поради което ние не носим отговорност за тяхното съдържание. Въпреки нашите усилия да ви свързваме само с благоприлични и подходящи сайтове, възможно е някои да съдържат неподходящи или осъдителни материали. Ако откриете подобни материали, докато използвате този сайт, моля да ни уведомите незабавно.

Вярваме, че хората, които споделят информация в Интернет, очакват, че тя ще стане публично достояние. Затова вярваме, че свързването с други сайтове е законно и в съответствие с очакванията на тези, които използват Интернет. Въпреки това, ако се налага ограничаване достъпа до някой сайт, операторът му трябва да ни уведоми.

ЮРИСДИКЦИЯ И ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Този договор се урежда от законите на щата Юта, Съединените Американски Щати, подобно на други договори, подписани в този щат, като за него не важат никакви други противоречащи на законите на щата Юта закони. Всяко юридическо действие, което предприемете във връзка с този сайт, ще бъде отнесено до щатския или федералния съд, намиращи се в Солт Лейк Сити, Юта, като вие се съгласявате да се подчините на решенията им за целите на закона. Ако някоя клауза от този договор е незаконна, невалидна или неприложима частично или като цяло, останалите клаузи не се влияят, освен ако ние не преценим, че невалидната или неприложимата клауза е основна част от договора, като в такъв случай ние можем да внесем промени в договора.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не носим отговорност за каквито и да е специални или последващи щети, възникнали в резултат на употребата на този сайт или невъзможността за употреба на материалите в този сайт или някой свързван с него сайт, включително, но не само, загуба ба печалба, прекъсване на работа, загуба на програми или данни на вашата поддържаща система. В никакъв случай нашето обезщетение към вас за вреди, загуби или причини за действие няма да надвишава сумата, платена от вас, ако има такава, при ползването на този сайт или някoй от свързаните сайтове.

ОТКАЗВАНЕ ОТ ПРАВА

МАТЕРИАЛИТЕ В ТОЗИ ИЛИ НЯКОЙ СВЪРЗАН С НЕГО САЙТ СА ПРЕДОСТАВЕНИ КАКТО СА БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ. ДО ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА ПО СИЛАТА НА ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, НИЕ ОТКАЗВАМЕ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ И КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ФУНЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ ЩЕ БЪДАТ НЕПРЕКЪСНАТИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЯВАНИ ИЛИ ЧЕ ТОЗИ САЙТ ИЛИ ЧЕ СЪРВЪРЪТ ЗА ДОСТЪП Е НЯМА ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ

„Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни”, ”Лиахона”, ”Книгата на Мормон” и „Мормон” са запазени марки на Intellectual Reserve, Inc.

ВЪПРОСИ И ЗАПИТВАНИЯ ЗА АВТОРСКО ПРАВО

За повече информация и запитвания за авторските права на материалите на Църквата, можете да се свържете с Църковния отдел за интелектуална собственост на:

Телефон: 801-240-3959 или 1-800-453-3860, вътр. 2-3959

Факс: 801-240-1187

Имейл: cor-intellectualproperty@ldschurch.org

За да заявите ползването на материали с авторско право от Църквата, моля попълнете съответстващата бланка:

За общи заявки: Бланка за искане на авторски материали

За материали, които ще бъдат използвани в ръкопис: Бланка за заявка за ползване на авторски материали за ръкопис

За създаване на музикални аранжименти: Бланка за заявка за музикален аранжимент

Бланката или други необходими материали, според както е посочено в бланката за заявка, може да изпращате на:

Внимание: Лицензиране
Отдел за интелектуална собственост
50 East North Temple Street
Salt Lake City, Utah 84150-0018

Можете да изпратите бланката по факс или имейл на посочените по-горе номер на факс и имейл.

Забележка: Срокът за отговор за не търговски заявки е от две до три седмици, а този за търговски заявки –от четири до шест седмици.

Дата на влизане в сила: 21 февруари 2012 г.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.