Тема

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

MORMONNEWSROOM.ORG (Последна редакция 2/1/2012)

MORMONNEWSROOM.ORG е официалната медийна интернет страница на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (“Църквата”)

Защитата на личните ви данни е важна за Църквата и свързаните с нея юридически лица (наричани тук „Църквата”, ”ние” и други подобни термини) Това изложение на политиката за защитата на личните данни представлява информация, описваща как ние събираме, използваме и обработваме личната информация, която вие ни давате на нашата интернет страница и приложенията й (наречени тук “сайтове”). Ние се стремим да събираме, използваме и разкриваме лична информация в съответствие със законите на държавата, в която тези данни се събрат. Тази политика за защита на личните данни се отнася за този сайт, който е притежание и се поддържа от президента на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, Corporation of the Presiding Bishop of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, или FamilySearch International (както е изрично посочено на първата страница на сайта).

В определени случаи, свързаните с Църквата страни могат да добавят специфични правила за защита на личните данни, съобразени със съответните закони. Когато отделно допълнение е необходимо, ние ще ви уведомим допълнително.

Можете да посещавате повечето от нашите сайтове без да се налага да предоставяте лични данни. Когато се изисква лична информация, ние се придържаме към следните принципи за събиране, използване, разкриване, прехвърляне и съхранение на вашите лични данни.

Принципи

1. Събиране на лични данни. Когато си направите LDS регистрация директно или чрез сайта FamilySearch, регистрирате се в някой от нашите сайтове, добавяте лична информация или предприемете други подобни действия, ние може да съберем или да получим от вас или от вашия членски картон (ако такъв съществува) информация, която включва, но не се ограничава до: име, имейл адрес, телефонен номер, снимка, предпочитания за контакт, настройки на профила ви и информация от дадената църковна единица.

Можем да събираме и информацията, която вашето интернет устройство или уеб-браузер изпраща винаги, когато посещавате някой от нашите сайтове, включително и Internet Protocol адрес.

2. Използване на  личните данни. Можем да използваме предоставените от вас лични данни за: (а) да се свържем с вас, (б) да изпълним ваше искане, (в) да поискаме вашето доброволно мнение за нашия сайт или негово съдържание или (д) да ни помогнете да изпълним мисията си.

Възможно е да използваме вашите данни за вътрешни цели, включващи проверка, анализ на информацията, решаване на системен проблем и проучвания.

Също така можем да ползваме информацията, която вие сте ни дали и информацията, която вашият уеб-брузър изпраща (вж. раздел 10 по-долу), за да засечем потребители, които причиняват щети на нашия сайт, или за да подобрим качеството на нашите сайтове спрямо потребителя.  

Ако вашата информация ще бъде използвана за цели, различни от описаните до тук, ние задължително ще ви уведомим и ще поискаме разрешението ви, ако това се изисква от закона.

От време на време можем да ви уведомяваме за възможности да спрете или да започнете да използвате някои функции на сайта.

3. Използване на данни на членовете на Църквата. Ако сте член на Църквата, вашите данни (например име, адрес, телефонен номер) и допълнителната информация, която сте дали (например имейл адрес, снимка и т.н.), могат да бъдат споделени с други членове на Църквата във вашия район, клон или окръг, за вътрешна употреба на Църквата с вашето предварително съгласие, ако така се изисква от закона. Част от вашата информация може да бъде частично и ограничено достъпна в нашите сайтове, включително LDS.org. Можете да откажете да споделите информация или да ограничите допълнителната информация, която споделяте чрез персонализирани предпочитания във всеки сайт.

В допълнение, информацията за вашето членство, включително информацията за контакт, може да бъде предоставена на църковното ръководство за вътрешни цели.

4. Приемане на съдържание. На някои от нашите сайтове можете да качвате ваши материали или коментари по дадени теми. Някои от тях са лични и не са достъпни за другите (например лични онлайн бележки, дневник и други подобни функции). Обае е възможно друго съдържание да бъде предназначено за публичен достъп и да бъде виждано от другите (например писмени свидетелства или онлайн коментари на определени места в нашите сайтове).

В случаите, когато каченото от вас съдържание ще стане публично достояние или споделено с трета страна, ние ще искаме вашето съгласие или в момента на създаване на вашия профил (например в  mormon.org или familysearch.org) или в момента на качването на съдържанието (напр. когато качвате видео клипове или родословна информация). Препоръчваме ви да бъдете внимателни, когато предоставяте информация, предназначена за публичен достъп, както и да избягвате да давате информация, която може да засегне или навреди на вас или друг човек.

Всякакъв вид информация, която предоставяте, ще се съхранява в нашата система, в системата на наши партньори или от трети страни (както е описано в раздел 7А по-долу). Въпреки, че използваме стандартните похвати за запазване на съдържанието от неоторизиран достъп, предоставяне или промяна (както е описано в раздел 8 по-долу), ние не можем да гарантираме пълна защита и може да решим или да бъдем задължени от закона да разкрием тази информация на трети страни, както е посочено в раздел 7.

Въпреки че не сме задължени да следим качваната от вас информация, ние си запазваме правото да го правим. Също така си запазваме правото да блокираме или премахваме всяко съдържание, което счетем за неподходящо, скверно, обидно, неприлично, похотливо, цинично, обидно, опозоряващо, клеветническо, незаконно, заплашително или по някакъв начин неприемливо, независимо дали е предназначено за личен или публичен достъп. Тъй като ние не проверяваме всяка информация качена на всеки от сайтовете ни, ние не можем да гарантираме взимането на предпазни мерки в случай на разкриване на информация от ваша страна за човек, който е или може да стане жертва на тормоз.

В случай, че разберем за съдържание, което според нас е обидно или което може да компрометира защитата на вашите или чужди лични данни и информация, ние ще направим всичко възможно да блокираме или премахнем това съдържание.  

5. Съхранение. Ние съхраняваме събраната лична информация и материали за определен период от време, за да изпълним събирателни цели, след което я изтриваме от архива, с изключение на ограничено количество историческа информация, общи родословни архиви и информация за членовете, събрана като част от постоянен родословен или църковен исторически архив.

6. Достъп . Ние полагаме усилия да поддържаме точна личната информация и разчитаме на вас да се уверите, че вашата лична информация е пълна и точна. Можете да проверявате, поправяте или премахвате личната си информация чрез регистрация на дадения уеб сайт, чрез вашия профил или чрез вашата LDS регистрация, където е приложимо.

Ако сте член на Църквата, част от личната ви информация може да бъде осъвременена като просто направите поправка във вашия членски картон. Тези промени могат да станат като се свържете с чиновника на вашата единица и поискате промяната. Ако изпитвате затруднения с модифицирането или осъвременяването на личната ви информация, можете да се свържете с нас като ни изпратите имейл на DataPrivacyOfficer@ldschurch.org. След като получим вашето съобщение, ние ще се постараем да получите отговор в рамките на 30 дни. Ако не можем да изпълним вашата молба в 30-дневен срок или ако не можем да ви дадем достъп до исканата от вас информация, ще ви бъде обяснено защо.

7. Споделяне и разкриване на информация. Ние смятаме вашата лична информация за конфиденциална и не я продаваме на никого. Не споделяме тази информация с други страни, освен при следните обстоятелства (или по друг повод, като специално ви уведомяваме и искаме вашето съгласие):

А. Споделяне с доставчици от трети страни. Можем да споделим личната ви информация с трети страни за тяхно ползване, когато те изпълняват функции от наше име (например обработка на разплащания, поддръжка, сигурност, анализ на данните, хостинг и т.н.) При такива обстоятелства доставчиците ще бъдат договорно задължени да пазят личните ви данни от допълнителна употреба (например за рекламни цели) или прехвърляне по правилата на Политиката за защита на личните данни и етичните стандарти в сферата.

Б. Църковни единици Може да пренасочим лична информация към всяка свързана с Църквата единица, за да изпълним църковни цели. За предаване на информацията на членовете ни от Европейския Съюз ние разчитаме на стандартните договори между Църковните единици и изискванията на Европейския Съюз. Когато човек качва онлайн лична информация, ние гледаме на това като на утвърдителен акт, показващ информирано съгласие за преработване на данни, както и за прехвърляне на тези данни в САЩ, когато е приложимо, за целите, за които тази информация е била дадена.

В. Правни изисквания. Ние можем да разкрием ваша лична информация, мнения, бележки в дневника, онлайн разговори, лични бележки, съдържание и др., ако вярваме, че по призовка или друга съдебна или административна заповед това се изисква от закона. Освен това, ние можем да разкрием вашата лична и друга информация, когато сметнем, че е уместно или необходимо за: предотвратяване нарушение на други договори; вземане на мерки за избягване на подвеждане под отговорност; запазване на правата, собствеността или безопасността на нашия сайт, на даден човек или обществото; за да поддържаме и защитаваме сигурността и целостта на нашите услуги и техника; да защитим себе си и услугите си от измамна, обидна или незаконна употреба; да разследваме и да се защитим срещу претенции и обвинения на трети страни; или за да помогнем на защитаващите закона органи.

8. Защита на информацията . Ние използваме технически и организационни средства, за да защитим получената от нас лична информация от загуба, злоупотреба и неоторизирани поправки, както и за да я запазим поверителна. Ние редовно проверяваме нашите процедури за сигурност и обмисляме подходящи нови технологии и методи за защита. Също така използваме кодираща технология, за да кодираме трафика на данни на нашите страници. Но тъй като не можем да гарантираме пълната сигурност на тези кодиращи технологии, моля, бъдете внимателни, когато въвеждате лични данни онлайн.

9. Информация за трети страни . Където е позволено от закон, вие можете да въвеждате лична информация, включително телефон за контакт, на друг човек (или трета страна), за да ни позволите да се свържем с този човек, да направим доставка или да изпълним друга ваша молба. Получената информация ще бъде използвана единствено за да бъде изпълнена молбата ви. Когато давате информация за друг човек, трябва първо да получите неговото информирано съгласие, ако неговото или нейното съгласие се изисква от закона.

Ако някой друг ни е дал ваша лична информация и телефон за контакт и вие бихте искали повече да не се свързваме с вас, моля, следвайте процедурите за отписване за съответния сайт, вестник, имейл уведомяване и т.н.

10. Пасивно събиране на информация: Технологии за проследяване, бисквитки и невидими картинки. Когато посещавате някой от нашите сайтове, нашите сървъри или филтриращи системи може да съберат информацията, която вашият браузър изпраща всеки път, когато посещавате даден интернет сайт. Тази информация може да представлява вида на браузъра, операционната система, предпочитан език, сайтове, които сте посетили преди да посетите нашия сайт, дата и час на искането на всеки посетител и информация, която сте търсили за нас в интернет.

Също така използваме бисквитки и безцветни картинки за събиране на информация Бисквитката е малка част данни, използвана за пренасяне на информация или до хард диска на вашия компютър, или до вашия уеб браузър с цел създаване на архив. Бисквитката служи за нещо като етикет, за да може нашия сайт да разпознае вашия уеб браузър, когато посетите нашия сайт отново.  Безцветната картинка (позната и като web beacon) се използва в комбинация с бисквитките, за да ни помогне да разберем как посетителите се свързват с нашите сайтове. Безцветната картинка обикновено е безцветно графично изображение сложено на сайта. Употребата на безцветни картинки ни позволява да следим вашите действия, когато отваряте интернет страница и така ни улеснява да следим и съхраняваме действията на разпознатите браузъри. Например чрез употребата им ние можем да проследим стъпките на посещение на нашите сайтове и да наблюдаваме употребата и трафика по тях.

Събираме информация с цел разбиране как вие използвате и работите с нашите сайтове, за да подобрим услугата. Може да споделим тази информация с нашите подчинени, доставчици на услуги и свързани единици, както е посочено в раздел 7.

Можете да промените настройките на вашия браузър с цел да спрете да приемате бисквитки от сайтовете, които посещавате. Ако не ги приемате, обаче, е възможно да не успеете да използвате някои раздели или функции на тези сайтове.

11. Прилагане политиката за поверителността на личните данни и въпроси за нея . Ние имаме служител по сигурността, който се грижи за прилагането на политиката за поверителността на личните данни, отговаря на въпроси и проблеми със сигурността. Той помага в обучението на служителите на Църквата, които имат отношение към това. Въпроси, свързани с поверителността или сигурността на личната информация, която ние обработваме, можете на задавате на имейл, факс или по пощата на:

Eмейл:             DataPrivacyOfficer@ldschurch.org
Факс:                 1-801-240-1187
Адрес:          Офис за поверителността на личните данни:
                       50 E. North Temple St.
                       Salt Lake City, UT 84150-0018

12. Защита на данните на деца . Ние не събираме съзнателно информация от деца под 13-годишна възраст на повечето от нашите сайтове. Ако някои от нашите сайтове събира информация от деца, това се случва само с изричното позволение и информираност от страна на техен родител или настойник, съобразно закона. Силно препоръчваме деца под 18-годишна възраст да искат позволение от родителите си преди да изпращат лична информация на когото и да било в Интернет и насърчаваме родителите да запознават децата си с практики за безопасна употреба на Интернет.

13. Линкове към трети страни . Ние не носим отговорност за защитата на данни или съдържанието в сайтовете на трети страни. За ваша собствена защита ви препоръчваме да се запознаете с тяхната политика за защита на данни и да решите дали отговарят на вашите изисквания.

14. Бъдещи промени на Политиката за защита на лични данни. Ние редовно проверяваме настоящата Политика за защита на личните данни и можем да я променяме, добавяме или премахваме раздели, когато е необходимо. Ако това се случи по начин, който ви засяга пряко, ние ще ви уведомим тук или чрез съобщение на нашата интернет страница. Също така ще отбележим датата на промяната в долната част на тази Политика. Съветваме ви да я проверявате от време на време, за да сте информирани за промените.

Дата на влизане в сила

Тази версия на Политиката за защита на личните данни влезе в сила на 01.02.2012 г.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.