Контакти

Българска Софийска мисия

София - 1504

Ул. "Марин Дринов" № 21

тел: +359 (0)2 946 3329

Емейл

Детелина Чобанова

Директор връзки с обществеността

894 457 779

Емейл